On the way to Planet Proof

Maarel Orchids is als eerste Phalaenopsis kweker Planet Proof gecertificeerd.

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst ('Proof') dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met On the way to PlanetProof streven wij ernaar om onze manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Dat is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten ('On the way to...'). 

Alléén boeren en tuinders die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken. Deze leveranciers worden gecertificeerd als ze op duurzamere wijze produceren of telen. Dit wordt allemaal gecontroleerd door externe onafhankelijke partijen.

On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

PlanetProof houdt rekening met mens, dier, natuur en milieu. Ook helpt On the way to PlanetProof boeren en tuinders om doelgericht aan de Sustainable Development Goals van de United Nations te werken. Met PlanetProof kies je voor duurzamere producten.

 

GLOBAL G.A.P. GRASP                                                                                                      

GLOBAL G.A.P. is een initiatief van een aantal Europese supermarktketens. Zij hebben basisrichtlijnen opgesteld voor "Good Agricultural Practices" (GAP) van verse groenten en vers fruit, bloemen en planten wereldwijd. Deze basisrichtlijnen dienen als basisnorm met als doel het vertrouwen van de consument met betrekking tot milieu, veiligheid en hygiëne. De norm zorgt voor een uniformering van voorschriften betreffende de teelt van producten. Deze internationale productiestandaard voor de teelt besteedt, naast voedselveiligheid, aandacht aan: milieuverontreiniging, gewasbeschermingsmiddelen en verbetering van flora en fauna. Dit wordt mede gerealiseerd door de registratie van gebruikte meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De herkomst en de productiewijze van de producten zijn door deze registraties sneller te herleiden.

GRASP 

Dit staat voor G.A.P. Risk Assessment on Social Practice. Het is een extra module op GLOBAL G.A.P. die ontwikkeld is om de sociale praktijken te beoordelen op de kwekerij. Het aanpakken van specifieke aspecten van de gezondheid van de werknemers, veiligheid en wel zijn. GRASP helpt producenten een goed sociaal beheer systeem in te stellen op hun bedrijf. Het biedt kopers extra zekerheid en het helpt bij de bescherming van een van de belangrijkste bronnen van het bedrijf: de mensen. 

Op www.volgjebloemofplant.nl is een overzicht te vinden met al onze certificeringen via MPS.